Hop industry lifelong learning progam    

 

LdV Hop School   Hmeljarska šola

 

 

 

Objectives | Cilji      Contractor | Izvajalec      Results | Rezultati 

 


 

 

Objectives | Cilji 

 

The main project objectives are:

- To analyse the existing EU hop industry production, organisation and marketing in order to draft the relevant lifelong learning program;

- To concept a formal VET program with a National Vocational Qualification for a hop industry in Slovenia;

- To draft program contents for the new National Vocational Qualification program (NPK – Hmeljar/hmeljarka) in order to adapt it to existent training systems and requirements of targeted users;

- To test and evaluate the VET program in on 10 participants from a hop industry sector.

 

- Analizirati pridelavo, organiziranost in trženje v hmeljarstvu EU za namen priprave izobraževalnega programa;

- Oblikovati okvir formalnega poklicnega izobraževanja na področju hmeljarstva;

 

- Zasnovati vsebine izobraževanja za nacionalno poklicno kvalifikacijo NPK Hmeljar/hmeljarka;

 

- Preizkusiti program nacionalne poklicne kvalifikacije NPK s skupino 10 slušateljev. 

 


 

Contractor | Izvajalec

 

 

Slovenian institute of hop research and brewing 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 

Žalskega tabora 2

SI-3310 Žalec

Slovenia

 

T: +386 (0)3 712 1600 

I: www.ihps.si

 

 


 

Results | Rezultati

 

 

 

  • study / študija

Benchmarking analysis of the EU Hop industry: Production, organization, marketing

Primerjalna analiza hmeljarstva EU: Pridelava, organizacija, trženje

 

  • book / knjiga 

Hops, from plant to cones 

Hmelj, od sadike do storžkov

 

  • website information / spletna informacija 

Catalogue of professional criteria and standards of knowledge and skills and protocol of Lifelong learning program for a hop industry

Katalog strokovnih znanj in spretnosti za vseživljensko učenje in poklicni standard Hmeljar/hmeljarka  

 

  • media information / objave v medijih

Hmeljarske informacije 2012/13 

(about the project, VET program, book/DVD) 

(o projektu, NPK Hmeljar/hmeljarka, knjiga/DVD)

 

 

Hmeljar 2012/1-8

National vocational qualifications programme - hop growing (p.34-36)

Program nacionalne poklicne kvalifikacije za hmeljarstvo (s.34-36)

 

 

Journal Plant Soil and Environment 2012 Nr. 4 (IF=1,078)

Research paper supported by the project "LdV Hop school"

Raziskovalni članek financiran s projektom "LdV Hmeljarska šola"

 

  • website information / spletna objava 

Adam - Projects and Products Portal for Leonardo da Vinci (LdV Hop school)

Adam - spletno mesto za projekte in rezultate iz programa LdV (LdV Hop school)

 

  • promotion in print / tiskana promocija  

Leaflet for the hop industry lifelong learning program

Letak o vseživljenskem učenju hmeljarstva

 

 

 


        

 

 

Project title: Hop industry lifelong learning program    

Acronym: LdV Hop School

Project number: LLP-LDV-TOI-2010-1-SI1-LEO05-01608

Project leader: Prof. dr. Martin Pavlovič

Duration: 2010 - 2012